skönhetsbaren logga stor

Håltagning
Öra

Vi jobbar med skonsam håltaning från STUDEX


Studex patenterade håltagningssystem är säkert och hygieniskt.
Öronhåltagningssmyckena, som gör själva hålet i öronen, är individuellt och sterilt förpackade. Håltagningsinstrumenten är precisa, snabba och lättanvända. Endast en enda rörelse krävs för att göra hålet i örat och placera öronhåltagningssmycket samt dess bakstycke. Att våra system möter eller överträffar EU-standard och FDA-föreskrifter (U.S. Food & Drug Administration) är för oss en självklarhet.


Med Studex System75 blir öronhåltagningen knappt kännbar och nästan ljudlös, vilket gör det till ett perfekt system för öronhåltagning på barn. När det kommer till hygien är det optimalt: Öronhåltagningssmyckena och deras bakstycken är förpackade i en och samma patron.
Denna patron sätts sedan in direkt i håltagningsinstrumentet.
Patronen kommer aldrig i direkt kontakt med dig eller öronhåltagningsspecialisten, varken under håtagningen eller efter den. Med denna patenterade teknik placeras håltagningssmycket på ett mycket skonsamt sätt. På grund av detta fungerar systemet utmärkt även vid håltagning i övre delen av örat.